Jak jsem již dříve uvedl, chtěl bych připomenout i historii nedávnou, kterou bych započal po II. světové válce. 

Most přes řeku

V samém závěru války byl ustupujícími německými vojsky zničen most přes řeku a tím jediná spojnice obou částí města. Různá provizorní řešení přemostění řeky byla završena stavbou nového železobetonového mostu v roce 1960. Dnes již asi málokdo ví, že s tímto mostem spojil svůj osud ing. Padrta. Sice postavil stovky mostů, ale kvůli výstavbě tohoto mostu se do Dolních Kounic přitěhoval a tak se stal kouničákem.

Kulturní dům

Asi nejvíce diskutovanou poválečnou stavbou v Dolních Kounicích se stala výstavba Kulturního domu. Tato stavba, mnohými označovaná jako megalomanská, završila proměnu podoby náměstí. V roce 2016 byla uspořádána přednáška k 35. výročí zahájení provozu Kulturního domu v Dolních Kounicích. Tuto přednášku přednesl kronikář města pan Bruno Němec a doplnil ji dobovými fotografiemi. Přišla spousta pamětníků, kteří si přišli připomenout nemalou část období svého života. Vždyť výstavba tohodo stánku kultury trvala déle než 20 let. A jelikož byla budována v akci "Z" (někteří tuto zkratku čtou jako "zadarmo"), mnozí z přítomných na ni odpracovali i stovky brigádnických hodin. Stavba to byla problematická, ale nepatřím mezi ty, kteří ji jedním šmahem odsuzují. I proto, že jsem měl možnost pročíst řadu materiálů popisující dobu a okolnosti, které výstavbu KD doprovázely.

Ve stručnosti bych to vyjádřil tak, že po válce se poměrně bouřlivě rozvíjel spolkový život města. Tento vývoj měl však jednu zásadní trhlinu. Vzniklo zde snad 26 různých spolků a zájmových skupin, které se však neměly kde scházet. Proto bylo rozhodnuto vybudovat jakési společenské centrum, které by poskytlo zázemí těmto skupinkám. Takže původní projekt představoval spoustu malých kluboven pro tyto zájmové skupiny. Jenže jak šel čas, měnily se i zájmy a názory. V 70. letech již nebyla taková podpora těmto rozdrobeným skupinám a tak zájem o spolkovou činnost ustával. Také došly peníze na výstavbu KD. Po delších vyjednáváních byly přislíbeny finance na dokončení stavby, ale projekt byl zásadně přepracován. Část již postavené budovy byla stržena, byla odstraněna kaple, která měla být původně zachována. A tak po více jak 20 letech budování byl 31. října 1981 slavnostně zahájen provoz Kulturního domu v Dolních Kounicích.