Historii nedávnou bych započal koncem II. světové války. 

Konec války v Doních Kounicích

V roce 2020 si připomínáme 75 let od konce války. V sobotu 27. června se konala vzpomínková akce k tomuto výročí. Záběry z akce jsem doplnil i krátkým připomenutím událostí spojenými s koncem války v Dolních Kounicích.

Most přes řeku

V samém závěru války byl ustupujícími německými vojsky zničen most přes řeku a tím jediná spojnice obou částí města. Různá provizorní řešení přemostění řeky byla završena stavbou nového železobetonového mostu v roce 1960. Dnes již asi málokdo ví, že s tímto mostem spojil svůj osud ing. Padrta. Sice postavil stovky mostů, ale kvůli výstavbě tohoto mostu se do Dolních Kounic přitěhoval a tak se stal kouničákem.

Kulturní dům

Asi nejvíce diskutovanou poválečnou stavbou v Dolních Kounicích se stala výstavba Kulturního domu. Tato stavba, mnohými označovaná jako megalomanská, završila proměnu podoby náměstí. V roce 2016 byla uspořádána přednáška k 35. výročí zahájení provozu Kulturního domu v Dolních Kounicích. Tuto přednášku přednesl kronikář města pan Bruno Němec a doplnil ji dobovými fotografiemi. Přišla spousta pamětníků, kteří si přišli připomenout nemalou část období svého života. Vždyť výstavba tohodo stánku kultury trvala déle než 20 let. A jelikož byla budována v akci "Z" (někteří tuto zkratku čtou jako "zadarmo"), mnozí z přítomných na ni odpracovali i stovky brigádnických hodin. Stavba to byla problematická, ale nepatřím mezi ty, kteří ji jedním šmahem odsuzují. I proto, že jsem měl možnost pročíst řadu materiálů popisující dobu a okolnosti, které výstavbu KD doprovázely.

Ve stručnosti bych to vyjádřil tak, že po válce se poměrně bouřlivě rozvíjel spolkový život města. Tento vývoj měl však jednu zásadní trhlinu. Vzniklo zde snad 26 různých spolků a zájmových skupin, které se však neměly kde scházet. Proto bylo rozhodnuto vybudovat jakési společenské centrum, které by poskytlo zázemí těmto skupinkám. Takže původní projekt představoval spoustu malých kluboven pro tyto zájmové skupiny. Jenže jak šel čas, měnily se i zájmy a názory. V 70. letech již nebyla taková podpora těmto rozdrobeným skupinám a tak zájem o spolkovou činnost ustával. Také došly peníze na výstavbu KD. Po delších vyjednáváních byly přislíbeny finance na dokončení stavby, ale projekt byl zásadně přepracován. Část již postavené budovy byla stržena, byla odstraněna kaple, která měla být původně zachována. A tak po více jak 20 letech budování byl 31. října 1981 slavnostně zahájen provoz Kulturního domu v Dolních Kounicích. 

Co neodnesl čas

V sedmdesátých letech minulého století se věnoval můj strýc Antonín Bojanovský kromě fotografování i pořizování videozáznamů. Ve svém archivu má kromě rodinných videí i záznamy z veřejných akcí. Po domluvě jsme se rozhodli některá videa zveřejnit a připomenout tak atmosféru oné doby. Po jejich zpracování je zde postupně vystavím. Vybral jsem videa týkající se Kounic a nejbližšího okolí.

Krátká procházka po Dolních Kounicích v roce 1977 nám připomene, jakými proměnami Dolní Kounice prošly.  

Záznam oslav 108. výročí od zahájení provozu Ivančického viaduktu. Slavnost se konala v roce 1978 na nádraží v Moravských Bránicích. Ivančický viadukt byl první celoželezný most v celém Rakousku-Uhersku. Jezdily po něm parní vlaky z Brna do Vídně. Výstavba viaduktu trvala pouze 2 roky: byla zahájena v roce 1868 a slavnostní otevření se konalo 15. září 1870. Most měl 5 pilířů, koleje na něm byly ve výši 42 metrů nad hladinou řeky.  

Dolnokounická 25 se pořádá již od roku 1973. V roce 1978 se na start postavilo 110 účastníků. Trať připravili nadšenci z TJ VSDK. Organizátory pochodu byli PhMr. Přemysl Kos, Ivana a Oldřich Svobodovi, Miroslav Kryčer, Antonín Hladký, Jiří Kryčer a další. Nebyl to závod, ale ti nejrychlejší zdolali trať pod 4 hodiny.  

Mezinárodní den dětí (MDD) se v Československu slavil od roku 1950. V roce 1979 tato oslava započala v Dolních Kounicích malováním na novou afaltovou silnici v ulici Růžová. Odtud se přesunula na malé hřiště za klášterem, kde na děti čekaly různé soutěže, které pro ně připravily místní organizace a spolky.