Rok na vsi

V žádném případě bych se nechtěl nikoho dotknout tímto titulkem, ale vytanul mi na mysli, když jsem přemýšlel nad názvem stránky, která by se pokusila zmapovat akce v Dolních Kounicích, jež se opakují pravidelně každý rok. Nutno zde uvést, že se nejedná o všechny akce pořádané v Dolních Kounicích.  Já se zde zmíním pouze o akcích, které mne zaujaly, které jsem navštívil a zaznamenal.

V Kounicích je co objevovat v kteroukoliv roční dobu. Zimní období nám odkrývá pohledy a výhledy, kterým od jara do podzimu brání bujná vegetace. Na jaře pak rozkvetlé stromy obarví stráně nad Kounicemi. V létě se vše kolem zelená a podzim si dosadí vlastní barevnou paletu.

Ale vždy se dá najít nějaké pěkné či zajímavé místo. Můžeme začít krátkou prohlídkou města, jak jsem je zachytil v lednu 2014. Vydal jsem se od Nových Bránic ke splavu, podíval jsem se ke klášteru a dolnokounický zámek shlédl z několika stran. Přes náměstí jsem pak opět zamířil k Bránicím.

Většina turistů zamíří nejčastěji ke klášteru Rosa coeli a pak spěchají k dalším památkám. Ale Dolní Kounice nejsou pouze památky. Město se rozkládá na březích řeky Jihlavy sevřené okolními návršími. A právě z těchto návrší se naskýtají zajímavé pohledy na město. A tak jsem ze svých návštěv Kounic sestříhal video, které nabídne pohledy na město z oklních návrší.

V lednu 2018 zorganizoval Luboš Padrta Kozorození. Sešli se kamarádi narozeni ve znamení Kozoroha a ti si přivedli další kamarády. Na setkání zahrálo několik kapel, jejichž společným jmenovatelem byl hráč na basovou kytaru Luboš. ( Kozorození 2018) Zda to byl počátek nové tradice ukáže až čas. "Domácí" kapelou byla skupina PIKNIK, hrající písničky MICHALA TUČNÉHO. V létě 2019 mne muzikanti vzali sebou na svá zahraniční vystoupení, kde jsem pořídil záznamy z jejich vystoupení ( RADIMOVSKÁ ŠOPA 2019)

Jelikož zimu a mráz v oblibě příliš nemám, navštěvuji místní akce až se oteplí. První pravidelně se konající akci, kterou jsem opakovaně navštívil, bývá Svatogothardská mše, která se koná vždy 5. května v kapli na Antoníčku ( 2019, 2017, 2012)

Vždy následující sobotu po tomto datu se pak konají  Svatogothardské Vinařské slavnosti. V roce 2018 se konal již desátý ročník slavností. Svá vína zde prezentují vinaři z Dolních Kounic, Mělčan, Moravských Bránic, Nových Bránic a vinaři z Trboušan. ( 2019, 2018, 20172016, 2014)

Opět spíše náhodou jsem narazil na zajímavou akci, konající se v Dolních Kounicích. Již 3. ročník týmového závodu Race of Vikings se konal v sobotu 18. května 2019. Hlavní myšlenkou závodu je posunout svoje vnitřní i fyzické limity. Samotný závod spočívá v překonávání mnoha překážek, jež jsou fyzicky i dovednostně různě náročné. Průměrně trvá týmu 30 až 45 minut proběhnout všechny překážky a splnit zadané úkoly. Závod probíhá v těsném sousedství kláštera Rosa coeli. Čtyřčlenné týmy mohou vzniknout i těsně před startem Race of Vikings #3, nebo tak jako letos i po ukončení závodu. Právě letos se rozhodli závodníci, kteří nebyli spokojeni s výsledkem svého týmu, absolvovat celý závod znovu, v novém týmovém složení. A nutno podotknout, že výsledný čas tohoto týmu pokořil i nejlepší dosažený čas v oficiální části závodu Race of Vikings #3 - STARS. A na závěr rychlé představení závodu v 5 minutovém klipu.

V červnu, kolem svátku Antonína se pravidelně v Kounicích koná pouť ( 2016, 2015, 2014). Dříve se konala vždy první neděli po tomto svátku, ale proč lpět na nějakých tradicích, že?

Památky v Dolních Kounicích jsou přístupny od dubna do řijna, ale o letních prázdninách je nejnavštěvovanější památka - klášter Rosa coeli přístupna denně. A právě o prázdninách se zde pořádají speciální noční prohlídky kláštera ( 2018 , 2017 , 2017), o které je veliký zájem. Tyto prohlídky bývají doprovázeny dalším kulturním programem.

Vernisáž BIENÁLE ZPŘÍTOMNĚNÍ zahrnuje výstavy uměleckých děl, žákovských prací a fotografií občanů. Slavnostní vernisáž X. ročníku, která proběhla 30.8.2018 v klášteře Rosa coeli, jsem letos navštívil poprvé. Záznam z této akce si můžete prohlédnout zde.

První sobotu v září se konají Historické slavnosti Rosa Coeli ( 2020, 2017, 2016, 2013, 2012). Hrdost občana, hrdost na příslušnost k obci, k praporu i znaku, úcta k předkům a historii tohoto zajímavého místa. To bylo krédo organizátorů, kteří v roce 1998 uspořádali první ročník oslav. Historické slavnosti Rosa coeli oslavují znovuzískání statutu města. Tento statut byl městu v roce 1964 odebrán a navrácen v roce 1998. V předvečer oslav probíhá zvaní k účasti na oslavách zvací družinou v čele s Vilémem z Pulína – zakladatelem bývalého ženského kláštera Rosa coeli.  

V roce 2017, jsem spíše náhodou zaregistroval akci, která se konala již druhým rokem v areálu kláštera. Nese název Ozvěny minulosti. Jednalo se o příjemné odpoledne plné šermu, tance a další zábavy. Celou akci, která se konala 9.9.2017, moderoval královský herold pan Olšan z Olšan. Akci organizoval správce kláštera, ale propagace nebyla příliš patrná. Netuším "koho máme rádi" na radnici a koho ne, ale na oficiálních stránkách Kounic se prostor pro informaci o konání této akce nenašel. I tak se sešlo plno diváků, mnozí se rekrutovali z návštěvníků kláštera, kteří to brali jako příjemné zpestření prohlídky kláštera.

A potom se již blíží svatý Václav a s ním obnovené Svatováclavské hody . Organizátoři před prvním ročníkem obnovených hodů v roce 2014 sice všude hlásali že se hody konají po 60 letech, ale jelikož se na poslední konané hody pamatujeme i my, kterým 60 ještě nebylo, začalo se pátrat a dohledala se zmínka v místní kronice o konání hodů ještě v roce 1970. Tak se potom pracně konstruovalo od čeho by to vlastně mohlo být těch 60 let. Už ani nevím, čím se to nakonec zdůvodnilo. Podstatné je, že tradice byla obnovena a v roce 2018 se konaly obnovené hody již pátým rokem. A jelikož jsem si pamatoval stavění máje v letech šedesátých, vyrazil jsem se podívat, jak vypadá stavění máje v současném podání. V roce 2019 jsem opět navštívil hody a tak se můžete podívat na jejich průběh od scházení stárků před domem hlavního stárka, průvod městem, vyzvednutí stárek i hlavní stárky, včetně ukázek z programu na Mlýnském naměstí. O měsíc později jsem se přišel podívat i na kácení máje. Sice jsem měl o průběhu této akce jiné představy, ale co už.

Mou poslední navštěvovanou akcí v roce bývá mše v kostelíku na Antoníčku. Tentokrát se jedná o Poděkování za úrodu, které se koná 4.10. Kromě duchovní stránky se zde jedná také o společenskou akci, kdy se sejdou lidé obdobných zájmů, vyslechnou si Slovo boží, společně zde rozjímají. Po mši se pak vytvoří před kaplí hloučky a přítomní zde rozmlouvají o tématech, která je zajímají. A nepotřebují k tomu internet, ani požehnání radnice.

Rok 2018 byl trochu vyjímečný. Již od jara probíhaly po celé republice akce připomínající 100 let od vzniku Československé republiky. Asi týden před vyvrcholením oslav 28. října si toto výročí uvědomili i představitelé Dolních Kounic a tak narychlo zorganizovali slavnostní Vysazení pamětní lípy. Během slavnostního projevu nově zvoleného zastupitele mi připadlo, že jsem se vrátil o 30 let zpět, do doby legendárních projevů Milouše Jakeše. Můžete posoudit sami.

Jak jsem zmínil v úvodu, nejedná se zde o výčet všech konaných akcí v Dolních Kounicích. Během roku se zde konají další akce sportovní, kulturní i akce pro děti.