V Dolních Kounicích funguje řada spolků a organizací. V době  mého dětství jsem vnímal jako nejaktivnější požárníky (kde jsem se též zapojil do činnosti), vodácký oddíl a fotbalisty. Tím, že v Kounicích nežiji, nemám přehled o současném stavu. Při návštěvách Kounic ale vnímám působení některých spolků. Asi nejvýrazněji se projevují Střelci svatého Gotharda nejen díky hlasitosti svých vystoupení, ale zaujmou i tím, že vystupují v dobových uniformách. Svými vystoupeními většinou zahajují slavnosti konané během roku v Dolních Kounicích.

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů v Dolních Kounicích oslavil v roce 2016 140 let od svého založení. Jak jsem zmínil výše, byl jsem v mládí také členem sboru. V době mého působení jsme měli označení Požárníci. Mé působení spadá mezi léta 1970 až 1980. Velitelem sboru byl Václav Macík starší. Přišlo mi docela líto, když na něj během projevů pronesených v rámci oslav nikdo ani nevzpomenul. Václav Macík věnoval sboru podstatnou část svého života a byl uznávanou osobností i mimo náš region. Ve sboru začal působit již před válkou a nesmazatelně se do historie sboru zapsala celá jeho rodina. Jeho otec Bohumír byl zakladatelem a prvním režisérem Divadelního souboru Požárník. Jeho synové se též aktivně zapojovali do práce sboru. V době mého působení existovaly v rámci sboru čtyři soutěžní družstva. Družstvo žáků, dvě družstva mužů a družstvo žen. účastnili jsme se požárních soutěží nejen v okolí, ale též mimo náš kraj, odkud jsme často přiváželi vítězné trofeje. Velitelem úspěšného soutěžního družstva byl v té době Vítězslav Střecha, pod jehož vedením jsme dosáhli nejedno vítězství. Je téměř nemožné srovnávat činnost sboru v sedmdesátých letech minulého století a dnes. Hlavní cíl, tedy pomoc především při likvidaci požárů a při živelných pohromách, je stejný, ale podmínky pro činnost sboru naprosto odlišné. My jsme si museli peníze na veškerou svou činnost obstarat sami, pořádáním různých výdělečných akcí (sběr starého železa, pořádání zábav,...). Tento fakt měl ale i pozitivní stránku. Domnívám se, že jednak vedl ke stmelení kolektivu a pořízeného vybavení jsme si více vážili.

Junák Dolní Kounice

Základy skautingu v Dolních Kounicích byly položeny v roce 1924 vstupem několika chlapců do Svazu Junáků a skautů ČSR. V době okupace byla skautská organizace zakázána. Po roce 1945 došlo k obnovení činnosti. Po únoru 1948 byl Junák násilně včleněn do Svazu československé mládeže a později úplně zrušen. 29. března 1968, byl Junák podruhé obnoven. Roky 1968 až 1970 znamenaly další povolení skautingu. Poslední skautské tábory se uskutečnily v létě 1970 a Junák byl definitivně zrušen výnosem ministerstva vnitra ČSSR 1. září 1970. Většina oddílů potom přešla do Pionýra či jiných zájmových organizací. V letních měsících roku 1970 se podařilo uspořádat Skautský tábor v malebném údolí řeky Rokytné v blízkosti obce Rozkoš. V údolí, které podle tradice dostalo tajuplný název již v dávných dobách podle samoty „Peklo“, ležící u silnice vedoucí do obce.

DYNAMO Dolní Kounice

Sportovní fotbalový klub byl v Dolních Kounicích založen v roce 1921. U jeho zrodu stál i jeho prví předseda pan Karel Prchlík. Mezi roky 1970 až 1978 zachytil některé okamžiky na fotbalovém hřišti svou kamerou pan Antonín Bojanovský. Pořízené záběry doplnil svými fotografiemi i fotografiemi kolegy Černouška a vytvořil krátký dokument, kterým si máte možnost připomenout atmosféru fotbalových utkání DYNAMA Dolní Kounice i osob, které se tohoto dění účastnily. V roce 2019 tento svůj dokument doplnil o komentář.

Střelci sv. Gotharda

Střelci sv. Gotharda doprovází konání slavnostních akcí v Dolních Kounicích. Svou činnost zahájili v červnu 2007. Vystupují v uniformách Rakouských kanonýrů z 19. století, z tzv. Napoleónského období. Střelbou z 50mm kanónu na černý prach na sebe vždy upoutají pozornost přítomných. Činnost tohoto spolku se však neomezuje pouze na vystupování v parádních uniformách. Jen málokdo ví, že historický lis na víno, instalovaný u autobusoho nádraží není dílem místních vinařů, jak by se dalo předpokládat, ale že jej pro město zrekonstruovalo právě toto sdružení. A po jeho instalaci jej ještě doplnilo ochranou stříškou. Stejně tak asi ušlo pozornosti většiny obyvatel, že brána ke křesťanskému hřbitovu nad městem prošla opravou a dočkala se nového nátěru díky šikovným zámečníkům z tohoto sdružení. Ovšem nejviditelnější činnost spolku vychází ze spolupráce s místním panem farářem. Z antonínského kopce vždy před slavnostní mší střílí salvy z kanónu a tím dávají na vědomí, že se koná v kostelíku na kopci mše svatá.

Vodní sporty Dolní Kounice

Vodáci byli v době mého dětství jednou z nejvýraznějších organizací v Dolních Kounicích. Představitelem této úspěšné éry je olympionik František Kadaňka - mistr sportu roku 1969, zasloužilý mistr sportu roku 1973, nositel Čestného odznaku ČSTV za rok 1975, sedmi medailí ze světových šampionátů v kanoistice. S Antonínem Brabcem závodili na deblkanoi i na Olympijských hrách v Mnichově v roce 1972, kde skončili na 10. místě. Společně reprezentovali republiku v kanoistice na divoké vodě.  Sportovní oddíl byl střediskem vrcholového sportu a působili v něm i další úspěšní sportovci. Měli širokou členskou základnu, kterou tvořila i řada mých spolužáků. Vždy se věnovali i těm nejmladším, z nichž se postupně rekrutovali vrcholoví sportovci. Nyní již organizace není tak výraznou, ale mládeži se věnuje stále. Slalomy na divoké vodě pod bránickým mostem.