Město Dolní Kounice se nachází asi 20 kilometrů jihozápadně od Brna v malebném údolí řeky Jihlavy. Na území města najdeme množství památek, vypovídajících o jeho bohaté historii. A právě historii, památkám a nádhernému okolí Dolních Kounic se zde hodlám věnovat. Obecní vyhlášky a další provozní záležitosti města musíte hledat na oficiálních stránkách .

V letech 1973 až 1991 vydávalo město měsíčník "Dolnokounický zpravodaj", později v letech 1997 až 2014 pak čtvrtletník "Naše město Dolní Kounice". Jejich nedílnou součástí bylo povídání o historii Dolních Kounic. Cílem bylo informovat o historii, památkách, přírodě i stopách, které na tomto území zanechaly minulé generace. Kvalita těchto informací byla garantována především Oldřichem Svobodou a Milanem Říháčkem

Nejen tyto již dříve publikované informace setřídil a uspořádal v knize Dolní Kounice - Příběh města  kronikář města Bruno Němec. Kniha vyšla koncem roku 2014.

Při procházení archivu Zpravodaje i knihy Příběh města jsem si uvědomil, že ačkoliv jsem prožil v Dolních Kounicích svých prvních 25 roků života, o historii města ani o historií některých památek toho příliš nevím. I proto, že o mnohých tématech se v době mého dětství vůbec nehovořilo. Nicméně ani některé informace které jsem si pamatoval, se úplně neshodovaly s informacemi uvedenými ve výše zmíněných zdrojích. Když jsem do získávání informací zapojil i internet, našel jsem řadu diplomových prací, které se historii Dolních Kounic věnovaly. Jelikož byly tyto práce většinou tématicky zaměřeny, byly zde informace uváděny v nových souvislostech. Pro úplnost dodávám, že jako zdroj byl u těchto prací nejčastěji citován bývalý kronikář Milan Říháček.

A právě tyto nové informace mne inspirovaly k vytvoření krátkých videí, která by se jednotlivým památkám věnovala. Videa nemají ambici nahradit osobní návštěvu památky s podrobným výkladem průvodce. Jejich účelem je informovat o existenci uvedené památky a případného návštěvníka Dolních Kounic upozornit, že se zde nachází i další zajímavosti než pouze nejvyhledávanější památka, kterou je zřícenina kláštera Rosa coeli. I když se sluší podotknout, že pouze klášter navštívilo v roce 2016 více jak 16 tisíc návštěvníků.

Myšlenka na tvorbu krátkých videí o Dolních Kounicích je však již staršího data. Do Dolních Kounic jsem se začal častěji vracet kolem roku 2000. S Milanem Říháčkem jsme dlouhé hodiny probírali, co by mohlo být obsahem zvažovaných videí. Taktéž jsme procházeli již vzniklá videa o Kounicích a probírali jsme nepřesnosti, kterých se autoři dopustili. Je to vcelku logické. Autoři videí Kounice většinou neznali, historií se nezabývali, takže správnost uváděných informací neřešili. A právě snaha vyhnout se takovýchto chyb zabírala spoustu času. No a dříve než jsme se do prvního videa pustili, Milan zemřel. V průběhu času jsem zaznamenával různé akce konající se v Kounicích. Tato videa jsem postupně sdílel na internetu se svými přáteli. A jelikož videí přibývá, rozhodl jsem se zpřístupnit je přehledněji, což vedlo k vytvoření této webové stránky.

Pořízená videa o památkách, ale i dalším dění v Dolních Kounicích postupně zveřejním na těchto nových stránkách. Videa se pokusím logicky uspořádat a případně doplnit nějakými informacemí. Videa jsou dostupná přes zvýrazněné odkazy v textu.

A co dodat závěrem? Ani já nejsem vševědoucí a neomylný, a tak se sluší poděkovat ostatním, kteří byli vzniku videa nápomocni. Jak jsem již dříve zmínil, podklady k videím jsem čerpal především z materiálů, které mi poskytnul Milan Říháček i současný kronikář města Bruno Němec. S informacemi především k církevní problematice pomohl pan Liškutín z Moravských Bránic. Průvodkyně po místních památkách paní Hela Richterová byla nápomocna s komentáři k některým videím. Mé poděkování patří též vedoucí TIC Dolní Kounice Vlaďce Krmelové, která zprostředkovala možnost natáčet v interiérech památek. Na závěr bych chtěl velice poděkovat i svému strýci Antonínu Bojanovskému z Nových Bránic za konzultace a věcné připomínky k videím.

   

Jaroslav Winkler